Novinky

Bezpečnost svíček

Bezpečnostní označení svíček

Norma ČSN EN15494 určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech. Při používání svíček Tom Diamond dbejte vždy těchto bezpečnostních pokynů.

 

Povinné bezpečnostní informace
Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.
Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte nejméně 15 cm.
Hořící svíčku nenechávejte na nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit.
Obecný symbol varování.
Neumísťujte svíčky do průvanu.
Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.
Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze.
Před zapálením upravte knot na délku asi 1 cm.
Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.
Vždy používejte svícen.
V roztaveném vosku nenechávejte zápalky ani jiné úlomky, aby nedošlo k rozšíření ohně.
Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním.
Fotografové titulních banneru:

Jana Jelínková, Simona Nálepková a Foto Maker

2 položek celkem